Hướng dẫn thanh toán

Phương thức thanh toán

1 khách hàng mua máy của công ty đặt cọc trước 10% giá trị sản phẩm

2 khi vận chuyển máy lên cơ sở của khách hàng thì khách hàng chuyển 80% giá trị sản phẩm cho cty

3 khi lắp đặt xong,chuyển dao công nghệ cho khách hàng,còn 10% còn lại chuyển nốt cho công ty

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty